Home
Actueel
Telenieuws
Telenieuwsfoto's
Agenda
Website nieuws
TV
Uitzendschema
Huidige uitzending
ROStv Gemist
Info
Contact
Geschiedenis
Visie en Missie
Reageren
Agenda
Reactie
Prikbord
Felicitatie
Links
Radio

Gemeente
    Gratis water in Zundert
    Voorontwerpbestemmingsplan De Brug te Klein Zundert
    Uw GFT-afval op Koningsdag
Koninginnedag
    Koningsdag Achtmaal komt eraan
    Programma Koningsdag Wernhout
Lokaal nieuws
    Ies't echt of niej, taxatie dag
    Nieuwe receptie balie gemeentehuis
    Nieuw speeltoestel in gebruik genomen in wijk de Berk
    Nieuw AED apparaat gesponsord Bedrijvenkring Zundert
    Marjon de Hoon wordt nieuwe burgemeester Baarle-Nassau
    Buurtpreventie Zundert Noord
    Zeven Koninklijke Onderscheidingen gemeente Zundert
Sport
    Zwemmen voor de Roparun


Gemeente

Gratis water in Zundert
In het kader van de Week van het Water, waarin aandacht wordt gevraagd voor water en watergebruik, is er op het Van Goghplein een watertappunt gerealiseerd. Wethouder Johan de Beer heeft woensdagochtend aan het Van Goghplein officieel het watertappunt geopend. Deze plek is gekozen omdat er op die plek veel toeristen komen en een centrale plaats in neemt. Zijn de watertappunten in de rest van Nederland overal wit, in Zundert is het tappunt voorzien van een speciale opdruk met het schilderij 'Amandelbloesem' van Vincent van Gogh mede omdat het jaar 2015 uitgeroepen is tot het Van Goghjaar. Iedereen kan van het watertappunt gratis gebruikmaken. Met het plaatsen van dit tappunt wordt het drinken van kraanwater gestimuleerd en het gebruik van milieuvervuilend voorverpakt bronwater ontmoedigd. In Brabant staan al ca. 95 watertappunten. Ook wordt door de plaatsing van dit tappunt bijgedragen aan schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. Kijk voor meer informatie hierover op www.join-the-pipe.org. Het watertappunt is in samenwerking met Brabant Water geplaatst. De opening van het watertappunt maakt onderdeel uit van de evenementen tijdens de Week van ons Water van 17 tot en met 24 april. Watertappunten mogen zich verheugen in een toenemende populariteit. De flesjes zijn gratis af te halen bij o.a. de VVV.


Voorontwerpbestemmingsplan De Brug te Klein Zundert
Het college heeft besloten het voorontwerpbestemmingsplan De Brug te Klein Zundert vrij te geven voor inspraak en overleg. Dit plan vormt de eerste fase van de bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening, om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken. De ruimtelijke ontwikkeling houdt in: de sloop van de bestaande bebouwing van de (voormalige) horecaonderneming om zodoende maximaal tien nieuwe grondgebonden starterswoningen ter hoogte van de Klein Zundertseweg 3 te Klein Zundert te realiseren. Daarnaast voorziet het plan in de herbestemming van een bedrijfswoning naar een reguliere burgerwoning. Het vigerende bestemmingsplan 'kern Klein Zundert' staat de ontwikkeling niet rechtstreeks toe.

Uw GFT-afval op Koningsdag
Op maandag 27 april (Koningsdag) wordt er geen GFT-afval ingezameld. Is maandag uw vaste ophaaldag? Zet uw GFT-container dan op dinsdag 28 april om 07.30 uur op de verzamelplaats.


Koninginnedag

Koningsdag Achtmaal komt eraan
Nog even en het is weer zover, koningsdag. Achtmaal gaat er op maandag 27 april weer een gezellig feest van maken. Om 11.00 uur geven de Burgemeester en Wethouders het startsein voor de versierde fietsoptocht. Fanfare St. Martinus speelt een mooi repertoire. Aansluitend is er een spelenkermis met tal van spelletjes. Ook is er een kleutertuin met zand, luchtkussen, surf wave, huifkar etc. Triple-S komt optreden en 's middags de 8x factor met coole acts. Als laatste om 17.30 uur een ballon-oplating.

Programma Koningsdag Wernhout
Ook dit jaar zal Koningsdag in Wernhout op een feestelijke wijze worden gevierd. Plaats van dit feest is als gebruikelijk, in en om gemeenschapshuis Het Wierenbos. Opening van de dag door Burgemeester en Wethouders om 09.30 uur, zij zullen de kinderen toespreken. Daarna volgt een versierde fietsenoptocht door de straten van Wernhout, begeleid voor de muzikanten van muziekvereniging Wernhout Vooruit. Na de officiële opening begint de spelletjesmarkt en de vrij markt, welke duurt tot ongeveer 12.30 uur. Vanaf 12.15 uur kunnen de kinderen een attentie ophalen. Om 14.00 uur start Wernhout got talent. De zaal gaat hiervoor omstreeks 13.50 uur open. De inschrijvingen hebben weer een groot aantal optredens opgeleverd. Voor de beoordeling van al die deelnemers heeft de organisatie ook dit jaar weer een voortreffelijke jury kunnen samenstellen. Einde van de middag is omstreeks 16.30 uur.

Lokaal nieuws

Ies't echt of niej, taxatie dag
De taxatie dag georganiseerd door Heemkundekring "De Drie Heerlijkheden" (zij vieren dit jaar hun 50 jarig jubileum) in samenwerking met stichting van Gogh en Zundert werd bezocht door zo’n 150 tot 200 mensen. De vele sieraden schilderijen en antiek werden beoordeeld door 3 deskundige taxateurs. Bij de schilderijen kwam een mooie Jan Strube tevoorschijn uit een rol, het was een weergave van kasteel "de Nobelear" in Etten-Leur, erg waardvol volgens Ron Dirven. Verrassend was het moment toen er iemand spontaan aanbood om een schilderij te schenken aan de Heemkundekring, een weergave van de veiling in Zundert rond 1930. Vooral de rij bij het antiek werd erg lang en Toon Klep had dan ook zijn handen vol om alle beeldjes bordjes tot zelfs stoelen toe te bekijken. De juwelen en klokken werden iets minder aangeboden, maar ook Jan Dijkers heeft niet stilgezeten om al het goud, en vooral vele zakhorloges, te beoordelen en voor veel stukken een hogere waarde dan verwacht te taxeren. Heemkundekring De Drie Heerlijkheden kijkt terug op een geslaagde activiteit.

Nieuwe receptie balie gemeentehuis
Voor bezoekers die bij binnenkomst van het gemeentehuis bij de balie moeten zijn, zal het wel opvallen dat er een geheel vernieuwde balie staat. De nieuwe balie maakt een verbetering van de dienstverlening mogelijk. Taken op het gebied van telefonie worden gescheiden van receptietaken, zodat er meer aandacht kan uitgaan naar bezoekers. De uitgifte van documenten vindt voortaan plaats aan de receptiebalie. De balie oogt een stuk mooier en moderner. De vloer is er verhoogd ingelegd zodat de receptionisten op oog hoogte zitten als ze een bezoeker te woord moeten staan.


Nieuw speeltoestel in gebruik genomen in wijk de Berk
Een lang gekoesterde wens, van leerlingen van groep 8 van de St. Annaschool in wijk De Berk, is in vervulling gegaan. Wethouder de Hoon-Veelenturf opende vanmiddag samen met de kinderen het uitdagende speeltoestel op de hoek Jasmijnring en Lavendelring in het bijzijn van enkele vertegenwoordigers van de wijkraad de Berk. Kinderen van de wijk de Berk en de St. Annaschool hadden gevraagd om een uitdagend speelterrein in hun wijk. Na een inventarisatie en de uiteindelijke keuze van de leerlingen zelf werd dit jaar besloten om het toestel daadwerkelijk te plaatsen. Wethouder de Hoon-Veelenturf: "Een speeltoestel vóór de kinderen van de Berk, wat mede onderhouden wordt dóór de kinderen van de Berk. Een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen de gemeente en de jeugd van de gemeente Zundert". Groep 8 van de St. Annaschool, gaat er namelijk zelf voor zorgen dat het toestel netjes blijft en de omgeving niet vervuilt. Door samen met de leerlingen het speeltoestel te beklimmen opende zij het toestel voor algemeen gebruik.


Nieuw AED apparaat gesponsord Bedrijvenkring Zundert
De Stichting Zundert Hartveilig is een convenant met de Bedrijven Kring Zundert aangegaan voor de duur van vijf jaar, zodat we elk jaar een AED kunnen aanschaffen, die volgens afspraak op de aanwezige industrieterreinen komen te hangen. De eerste is dinsdag 21 april 2015 overhandigd en gehangen op het industrie park Hofdreef. Zo zullen alle industrieterreinen binnen vijf jaar de beschikking gaan krijgen over een AED die, 24 uur beschikbaar is en ook voor de woonomgevingen van die industrieterreinen natuurlijk is te gebruiken. De Stichting heeft nu 38 AED's in beheer, die verspreid door de gemeente Zundert hangen. Uiteraard blijft de Stichting zoeken naar nog meer sponsoren, om het onderhoud aan de AED's te kunnen plegen en op termijn te kunnen vervangen.


Marjon de Hoon wordt nieuwe burgemeester Baarle-Nassau
Wethouder Marjon de Hoon-Veelenturf wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Baarle-Nassau. Dat maakte de gemeente Baarle-Nassau woensdagavond 22 april bekend. Dit werd besloten in een besloten raadsvergadering van deze gemeente. Marjon wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van deze gemeente. Haar wacht geen gemakkelijke taak. Enerzijds vanwege de in een ambtelijke fusie uitmondende samenwerking met de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen, die op 1 januari 2016 zijn beslag krijgt. Anderzijds, omdat de unieke enclavesituatie met zich brengt dat over veel dossiers goed en veelvuldig overleg met de gemeente Baarle-Hertog noodzakelijk is. Dit geldt in het bijzonder ook voor het gezamenlijk streven naar een 'Europese gemeente'. Zij woont momenteel met haar echtgenoot en 3 zonen in Rijsbergen. Indien de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de voordracht volgt, wordt mevrouw De Hoon door de Minister ontvangen en kort nadien volgt het Koninklijk Besluit waarmee de benoeming een feit wordt. Naar verwachting zal de vergadering, waarin de Commissaris van de Koning de nieuwe burgemeester installeert, plaatsvinden op maandagavond 1 juni 2015.


Buurtpreventie Zundert Noord
Woensdag 22 April j.l. is er een informatie bijeenkomst gehouden, Om de inwoners van zundert noord nader te informeren over BUURTPREVENTIE. Er is door de stuurgroep buurtpreventie en onze wijkagent een uiteenzetting gegeven Over wat buurtpreventie inhoud. Er hebben zich een 25 tal vrijwilligers aangemeld, om de buurtpreventie mee in goede banen Te gaan leiden. Er is een vervolgbijeenkomst op 12 mei a.s. in het gemeentehuis aanvang 20.00 uur. Hiervoor zullen alle vrijwilligers worden uitgenodigd, ook mensen die na het lezen van Dit bericht geintereseerd zijn in buurtpreventie zijn uiteraard ook van harte welkom. Men kan deelnemen aan de buurtpreventie als: Buurtcoordinator, Straatcontactpersoon, E mailbeheerder, Webmaster, Buurtpreventist, Voor info kunt u contact opnemen met onderstaande personen. Karel Wamsteker mobiel 06-10229197 en Ludo van Beek mobiel 06-12222348 Voor meer informatie kan je ook op www.buurtpreventiezundert.nl kijken.


Zeven Koninklijke Onderscheidingen gemeente Zundert
De wekker liep vanmorgen vroeg af bij menig burger van de gemeente Zundert. Voor vele om gewoon naar het werk te gaan maar ook voor een paar gelukkigen die een verrassing te wachten staat. Er was een persoon die dacht dat hij naar PSV ging en er was een persoon die een gezellige familie dag voor ogen had. Zo had iedere familie wel wat verzonnen. Niets van dit alles was waar. De familie leden hadden een leugentje om best wil verzonnen. Ook bij de burgemeester liep de wekker vroeg af. Zij had de mooie taak om de gelukkige op te gaan halen met een bus en daarmee naar het CultuurCentrum Zundert te vervoeren. In het CultuurCentrum Zundert waren de familieleden al aanwezig om te zien hoe dat de 7 gelukkigen de versierselen, tijdens een feestelijke bijeenkomst, opgespeld kregen door Burgemeester Poppe-de Looff. Twee gedecoreerden werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De vijf anderen mogen zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Tot het laatste gezelschap behoort onder andere René Alleman uit Rijsbergen. Hij kreeg zijn Koninklijke onderscheiding omdat hij al sinds 1977 vrijwilligerswerk verricht voor vele verenigingen: EHBO-vereniging Sint Christophoor, biljartvereniging Ginéén, carnavalsvereniging De Aopelaanders en VVR. Ook gemeenschapshuis De Koutershof mag rekenen op zijn vrijwillige inzet. Plaatsgenoot Rien van Dijk ontving eveneens een lintje. Deze vrijwilliger is al 25 jaar bestuurslid van de stichting Boerendag in Rijsbergen en zette zich daarnaast geruime tijd in voor het voormalige Herenkoor van de Sint Bavo Parochie. Van Dijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat geldt ook voor Jan Hereijgers uit Wernhout. In 1965 werd hij lid van VV Wernhout en hij is er sindsdien niet meer weg te slaan. Zo was hij er actief als speler, aanvoerder, jeugdtrainer en hoofdtrainer, secretaris en penningmeester. Daarnaast nam hij zitting in tal van commissies. Ook de parochie Wernhout heeft in Jan Hereijgers een bevlogen vrijwilliger. Frankie Korsmit- van den Ende is sinds vrijdag eveneens Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze verricht als gastvrouw al 25 jaar vrijwilligerswerk in zorgcentrum De Willaert. Ook bood ze het voormalige Dementiepunt Zundert de nodige ondersteuning, iets wat ze nu ook doet in het huidige Alzheimer Café. Daarnaast is zij actief voor Nationale Vereniging De Zonnebloem en de Katholieke Bond voor Ouderen. Han Stroo uit Rijsbergen kreeg een Koninklijke onderscheiding voor vrijwilligerswerk dat hij decennia lang in Zeeland verrichtte. Zo zette hij zich ruim 35 jaar met toewijding en op vrijwillige basis in voor hengelsportvereniging De Zandkreek in Wolphaartsdijk, waar hij eind vorig de voorzittershamer neerlegde. Twee gelukkigen kregen de eretitel Ridder in de Orde van Oranje-Nasau. Eén van hen is Agnes Boink uit Zundert. Zij zet zich al ruim 25 jaar aaneengesloten belangeloos in voor asielzoekers en vluchtelingen, voor Vluchtelingenwerk Nederland. In 1989 begon Boink hiermee in Zundert, waar ze vluchtelingen ondersteunde die hier – al dan niet tijdelijk – kwamen wonen. In de jaren ’90 was ze actief bij het AanmeldCentrum in Rijsbergen. Sinds eind jaren ’90 is ze actief als vrijwilliger bij het Asielzoekerscentrum in Gilze-Rijen en bij Vluchtelingenwerk Brabant Centraal, als VluchtVerhaalAnalist. Huub Oome uit Zundert ten slotte is de tweede Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 1975 was hij een van de oprichters en bestuursleden van de Vereniging Behoud Biesbosch (VBB). Daarvóór gold hij als een van de stuwende krachten van de Biesbosch-werkgroep, de voorloper van de VBB. Verder vervulde hij ruim vijftig jaar diverse functies op het gebied van vogelbescherming, had hij gedurende veertig jaar bestuursfunctie bij het Bijenhoudersgilde Sint Ambrosium Made en omgeving,en geniet hij bekendheid als initiator van de Boerderijencommissie van de stichting Brabants Heem die beoordeeld of een boerderij kan worden aangemerkt als ‘cultuurhistorisch waardevol’.


Sport

Zwemmen voor de Roparun
Ook dit jaar was het bij zwemvereniging De Wildert weer zwemmen voor de Roparun. Elk jaar zwemmen zij geld bij elkaar om Runningteam Zundert te steunen. Alle leden van de vereniging krijgen een sponsorlijst mee om sponsors te zoeken om zo zoveel mogelijk geld voor Runningteam Zundert te verzamelen. Zij moeten dan 40 banen, dit is een kilometer, zwemmen. Op maandag was het de beurt aan de juniorleden om hun banen te zwemmen. Om zeven uur was het lekker druk bij het zwembad. Eerst werd er door Runningteam Zundert nog een kleine uitleg gegeven. Zij vertelde aan de kinderen wat de Roparun precies inhoud en waar hun verzamelde geld voor wordt gebruikt. Daarna mochten de kinderen gaan zwemmen. Het was een gezellige drukte. Na afloop kregen alle kinderen een mooie oorkonde en een zakje chips. Op woensdagavond was het de beurt aan de seniorleden om hun banen te zwemmen. Hierbij waren wederom enkele leden van het Runningteam Zundert aanwezig. Ook deze avond deden de leden goed hun best en werd er hard en gezellig gezwommen. Zij kregen na afloop ook hun verdiende oorkonde. Er was weer een mooi bedrag door de leden bijeen gezwommen. Op maandagavond 13 april werd er een cheque ter waarde van 700 euro aan het Running Team Zundert overhandigd. Zij zullen dit mee nemen naar de Roparun. Zwemvereninging De Wildert wenst Running Team Zundert heel veel succes!


Agenda
Zaterdag 25 april 13:00 - 17:00
Expositie atelier Mieke van Zundert
Zaterdag 25 april 20:00 - 23:59
Dansavond
Zondag 26 april 11:00
Autocross Rijsbergen
Meer

Volg ROS TV op TwitterVind ROS TV leuk op FacebookBekijk ROS TV op Youtube

ROStv Gemist:
ROStv Gemist
Meer..
Telenieuws foto's:
lintjesregen01
Meer..

Het weer in Zundert
Actueel: 14°C    ZW 1    
 

MAX
MIN
wind
 
zo

15
9
N 4
ma

9
5
N 4
di

9
1
W 4