Home
Actueel
Telenieuws
Telenieuwsfoto's
Agenda
Website nieuws
TV
Uitzendschema
Huidige uitzending
ROStv Gemist
Info
Contact
Geschiedenis
Visie en Missie
Reageren
Agenda
Reactie
Prikbord
Felicitatie
Links
Radio

Algemeen
     50-plussers in uw organisatie: doen
    Genealogie en stamboomavond
Bloemencorso
    Drukbezochte Corsong in Zundert
    Laarheide zet speeldoospoppen op de wagen
    Legitimeren voor gratis toegang tot corso
    Nieuwe Wisselbeker Bloemencorso Zundert
Gemeente
    Gymzaal Wernhout wordt gerenoveerd
    De buurtbus blijft rijden!
    Twee extra zendmasten telefoonverkeer
Lokaal nieuws
    Jan van den Bemd 50 jaar lid van PHV Trouwe Bewaker
    Bouwbord Randweg Zundert onthuld


Algemeen

50-plussers in uw organisatie: doen
Onder het motto 'doorwerken heeft de toekomstů is ˙w organisatie er klaar voor?' organiseren de Stichting Werk 55plus regio Etten-Leur, Stichting Avoord Zorg en Wonen, Surplus, GGZ Breburg, Picos en het Werkplein regio Etten-Leur op 18 september een netwerkmiddag voor ondernemers uit de regio, die meer willen weten over kansen die oudere medewerkers organisaties kunnen bieden. Demografische ontwikkelingen be´nvloeden de arbeidsmarkt. Daarbij komen er allerlei nieuwe wetten en regels, zoals de Participatiewet, de Flexwet en de loonkostensubsidies. Ook gaat de AOW-leeftijd omhoog. Welke nieuwe plannen voegt de politiek daar de komende jaren aan toe? En wat betekent dit voor de werking van vraag en aanbod? Vooroordelen? Voordelen! Het is een uitdaging: de kracht en werkervaring van medewerkers blijvend goed kunnen inzetten. Zou u een 50-plussers aannemen wanneer er in uw bedrijf een vacature ontstaat? Zijn 55-plussers 'hip' genoeg? De vooroordelen zijn legio, de voordelen helaas vaak onbekend. Onder voorzitterschap van Maarten Mulder, accountmanager bedrijven bij de gemeente Moerdijk, kunnen werkgevers zich laten informeren en discussiŰren over de vraagstukken rondom 50-plussers en werk. Avoord Zorg en Wonen stelt speciaal voor de gelegenheid een high tea samen. Voor het programma en informatie: info@werk55plus-el.nl Locatie: Centraal Kantoor Avoord Zorg en Wonen, San Francescolaan 1, 4876 CV Etten-Leur. (Ingang Bisschopsmolenstraat 272, t.o. de molen) Aanmelden: Deelname is gratis, het aantal plaatsen beperkt. Aanmelden kan tot en met vrijdag 12 september per e-mail aan info@werk55plus-el.nl, onder vermelding van de bedrijfsnaam, de naam van de deelnemer, de functie en het telefoonnummer.

Genealogie en stamboomavond
De werkgroep genealogie van de heemkundige kring "De drie heerlijkheden" houd op donderdag 4-9-2014 haar maandelijkse bijeenkomst in het voormalig gemeentehuis van Rijsbergen van 19:00-21:00 uur. Ieder die iets meer te weten wil komen van zijn voorouders uit Zundert en Rijsbergen kan bij ons terecht. Wij beschikken over gezinssamenstellingen van 1585-1970. Inlichtingen: Kees Lieshout, 076-5975331 of per e-mail c.lieshoutkerstens@hetnet.nl

Bloemencorso

Drukbezochte Corsong in Zundert
Afgelopen zaterdag was de tennishal van de Leeuwerik in Zundert omgebouwd tot een feestzaal met podium. Op het podium kwamen 27 liedjes voorbij welke allemaal iets met het corso te maken hebben. Opvallend: er waren 10 deelnemers meer als vorig jaar. Een volle zaal met verschillende buurtschappen zorgde voor een boel gezelligheid. De opbrengst van deze avond gaat naar de bouw van de wagen van buurtschap 't Stuk en is 1 van de vele nevenactiviteiten die buurtschappen organiseren om de bouw te bekostigen. De top 3, kinder- en publieksprijs, zijn hier te bekijken.


Laarheide zet speeldoospoppen op de wagen
Buurtschap Laarheide deed afgelopen zaterdag 23 augustus iets bijzonders. De afgelopen tijd is er in de tent gewerkt aan het ontwerp 'Speeldoosje'. De poppen in de speeldoosjes zijn buiten de dozen gemaakt. De poppen kregen de toepasselijke namen: "Ilse" en "Waylon". Door een grote kraan zijn deze door het dak van de tent in de speeldoosjes geplaatst. Zie bijgaande foto's.


Legitimeren voor gratis toegang tot corso
Net als vorig jaar moeten inwoners van de gemeente Zundert, zich legitimeren om gratis toegang te krijgen tot het parcours. Dit jaar mag dat ook met rijbewijs. Vanaf afgelopen jaar stuurt de gemeente Zundert inwoners die buiten het parcours wonen, geen toegangskaarten meer toe. In plaats daarvan moeten inwoners van de gemeente Zundert zich op corsozondag aan de kassa legitimeren met een geldig en in Zundert afgegeven paspoort of identiteitskaart om gratis toegang te krijgen. Een in Zundert afgegeven rijbewijs volstaat dit jaar ook. Inwoners van de gemeente Zundert die niet in het bezit zijn van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kunnen zich met een ander legitimatiebewijs Ún een recent geadresseerd poststuk (zoals een nota van een energieleverancier of een bankafschrift, waarmee duidelijk het woonadres vastgesteld kan worden) melden in de Corsokamer in het CultuurCentrum Zundert. Deze personen ontvangen dan een gratis entreekaart. Voor eventuele gezinsleden of huisgenoten volstaat het om een kopie van hun legitimatiebewijs mee te nemen om een gratis toegangskaart te ontvangen. Toegangskaarten die door de Corsokamer worden afgegeven, worden geregistreerd op naam en adres en achteraf kan hierop controle plaatsvinden. Kinderen tot en met twaalf jaar hebben gratis toegang en hebben geen legitimatiebewijs of entreebewijs nodig. Corsoliefhebbers die in een rolstoel zitten, kunnen een plaats reserveren op de aangepaste tribunes voor rolstoelers. Informatie en reserveringen via het mailadres rolstoelplaatsen@corsozundert.nl.

Nieuwe Wisselbeker Bloemencorso Zundert
Vorig jaar is de Wisselbeker voorgoed in handen gekomen van buurtschap Laer-Akkermolen. Deze beker dateerde uit 2007 en kwam in handen van: Stuivezand (2007), Helpt-Elkander (2008), Veldstraat 2009), 't Stuk (2011) en Laer-Akkermolen (2010+2012+2013). Zij hebben nu de derde keer hun buurtschap op de sokkel mogen schrijven en dus de beker definitief in bezit gekregen. Het nieuwe ontwerp, dat gemaakt is door kunstenares Brigitte Boemaars en gemaakt is door metaalverwerkingsbedrijf van David Woestenberg uit Zundert, strookt geheel bij de cultuur van het corso en ademt het corso nog meer uit dan ooit tevoren. Iedere buurtschap wil deze beker minimaal ÚÚn keer in haar bezit hebben! Daarom zijn zij uiterst nieuwsgierig hoe deze beker er uit ziet. Want hiervoor doen 20 buurtschappen momenteel 100% hun best om zondag 7 september als eerste deze beker in ontvangst te mogen nemen op de Markt.


Gemeente

Gymzaal Wernhout wordt gerenoveerd
De verouderde gymzaal in Wernhout wordt gerenoveerd. Om de overlast voor gebruikers en omwonenden zoveel mogelijk te beperken wordt de bouwtijd verkort. De renovatie start op 1 januari 2015 en naar verwachting in juli 2015 wordt de gymzaal -zo goed als nieuw- opgeleverd. De raad wordt over deze planning ge´nformeerd via een raadsmededeling.

De buurtbus blijft rijden!
Uit een recente evaluatie van de pilot van de buurtbus die sinds december 2013 pendelt tussen Zundert, Rijsbergen en Etten-Leur, blijkt dat maandelijks meer dan 650 reizigers gebruik maken van de bus. Reden voor de provincie Noord-Brabant om buurtbuslijn 225 over te nemen in de concessie. Het had heel wat voeten in de aarde om een buurtbuslijn tussen Zundert, Rijsbergen en Etten-Leur te realiseren. Eerst moest de behoefte aan een buurtbuslijn worden aangetoond. Daarna moesten gemeenten Zundert en Etten-Leur middelen beschikbaar stellen om een pilot te kunnen bekostigen. Dat is gelukt; op 9 december 2013 reed de buurtbus zijn eerste rit, vanaf het Oranjeplein in Zundert. Met de provincie was overeengekomen dat tenminste 400 passagiers per maand gebruik moesten maken van de buurtbus om de pilot te laten slagen. In de praktijk werd duidelijk dat per maand tussen de 650 en 800 passagiers met de buurtbus reizen. Daarbij bleek de inzet van buurtbusvereniging ZRE ongekend groot: er meldden zich vele tientallen vrijwillige chauffeurs. De pilot was een groot succes. Wethouders Johan de Beer van gemeente Zundert en Jan van Hal van gemeente Etten-Leur reageren verheugd: "Het is fantastisch dat zoveel inwoners van de buurtbus gebruik maken en dat zo veel vrijwilligers zich ervoor willen inzetten. Het is duidelijk dat we hiermee in een grote behoefde voorzien. Met de overname door de provincie is bovendien de toekomst van de buurtbus geborgd. De buurtbus blijft rijden!" Nu de provincie de buurtbus overneemt, dragen de gemeenten niet langer de lasten voor de buurtbus. Wel stellen de gemeenten een subsidie beschikbaar voor de vrijwilligers van de buurtbus.


Twee extra zendmasten telefoonverkeer
Omdat tijdens het Bloemencorso Zundert het telefoonverkeer in onze gemeente tijdelijk drastisch toeneemt (veroorzaakt door de grote toeloop van publiek), worden deze week twee extra zendmasten geplaatst (Vodafone en KPN). Dit is noodzakelijk om een optimale bereikbaarheid, ook in geval van calamiteiten, te garanderen.

Lokaal nieuws

Jan van den Bemd 50 jaar lid van PHV Trouwe Bewaker
Jan van den Bemd is op onze jaarlijkse BBQ gehuldigd voor vijftig jaar lid van PHV De Trouwe Bewaker en vijftig jaar lid van de KNPV (Koninklijke Nederlandse politiehondenvereniging). Jan melde zich destijds aan in 1964 bij de hondenclub, Jan had zich laten inspireren door zijn buurman Piet van Meel, Piet had hem besmet met hondenvirus. Jan heeft binnen onze vereniging verschillende functies bekleed, zo is hij jaren secretaris geweest en penningmeester, deze laatste functie vervuld hij nu nog momenteel. Ook is hij jaren afgevaardigde van de Kring de Baronie geweest. Al deze functies heeft hij altijd met uiterste precisie vervuld, wij noemde hem dan ook Pietje precies. Dit hebben wij altijd zeer gewaardeerd. Jan heeft 6 honden afgericht voor een certificaat, met verschillende behaalde hij zelfs een certificaat met lof, een lijst waar hij trots op mag zijn. Jan is vanwege zijn gezondheid gestopt met honden africhten, maar hij is nog zeer actief bij de hondenclub. Iedere week is hij daar te vinden, om te helpen waar nodig is en ons geven van goede raad. Ook schrijft hij mooie stukjes, als er wat melden valt van onze vereniging, zoals het behalen van een certificaat of andere zaken, zo blijven wij bekend in Rijsbergen, Zundert en omgeving. Jan, hartelijk dank voor je inzet van de afgelopen vijftig jaar, nog vele sportjaren gewenst.


Bouwbord Randweg Zundert onthuld
Op woensdag 27 augustus heeft wethouder J. de Beer het bouwbord voor de aanleg van de Randweg Zundert onthuld langs de Beeklaan (voormalige Verlengde Hofdreef). Ook nam hij samen met vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en de directie van aannemer BAM Wegen regio Zuid-west een kijkje bij het plaatsen van de bouwketen die gaan dienen als informatiecentrum en werklocatie voor de aannemer. De locatie van de bouwketen is eveneens aan de Beeklaan, naast de school Mencia Sandrode. De aannemer is er in zijn aanbieding vanuit gegaan dat hij op 1 december van dit jaar begint met de uitvoering omdat dan naar verwachting ook alle gronden in bezit zijn. Als de gronden nog niet allemaal in bezit zijn, wordt bekeken of er op bepaalde onderdelen al wel gestart kan worden. Het werk moet in oktober 2015 klaar zijn. Het informatiecentrum is in de even weken geopend op vrijdag tussen 12.00 en 17.00 uur. Op vrijdag 19 september is het informatiecentrum voor het eerst open. Daarnaast wordt het informatiecentrum nog opengesteld op een nader te bepalen dagdeel per maand. De website www.randwegzundert.nl voorziet in het laatste nieuws. BAM Wegen heeft daarnaast een facebookpagina over de bouwwerkzaamheden geopend: www.facebook.com/randwegzundert


Agenda
Zaterdag 30 augustus 10:00
Saradag Rijsbergen
Zaterdag 30 augustus 20:00 - 23:30
Dansavond
Zondag 31 augustus 9:00
Grote garage verkoop
Meer

Volg ROS TV op TwitterVind ROS TV leuk op FacebookBekijk ROS TV op Youtube

ROStv Gemist:
ROStv Gemist
Meer..
Telenieuws foto's:
randwegzundert
Meer..

Het weer in Zundert
Actueel: 16░C    ZW 3    
 

MAX
MIN
wind
 
zo

18
13
w4
ma

20
10
zw3
di

21
14
no2